| |
  Jachty żaglowe i motorowe, czarter jachtów, autoryzowana sprzedaż, inspekcja techniczna i rejestracja jachtów.     e-mail  

WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI POBYTUNiniejszy dokument reguluje zasady dokonywania i anulowania rezerwacji, płatności za rezerwacje oraz ważność rezerwacji dla Gości indywidualnych i grupowych.

1. Sposoby dokonania rezerwacji.

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a) rezerwacje on-line (bookingengine), dokonane  na stronach: www.millennium.pl.eu.org , www.booking.com , www.hrs.com i www.hotele.pl
b) przesłanie rezerwacji drogą mailową na adres e-mailowy naszego biura lub recepcji hotelowej,
c) telefoniczne zarezerwowanie pokoju/pobytu,
d) zarezerwowanie pobytu faksem,
e) osobiste, ustne złożenie rezerwacji w recepcji hotelu.
Po dokonaniu rezerwacji poprzez jeden z kanałów rezerwacji, wymienionych w pkt 1 od a) do e) hotel prześle każdorazowo na wskazany przez Państwa adres e-mail lub nr faksu pisemne potwierdzenie rezerwacji, zawierające: imię i nazwisko Gościa i/lub pełną nazwę firmy, termin pobytu, łączną kwotę brutto (w PLN) za pobyt (zamówione świadczenia), dodatkowe ważne informacje, dotyczące rezerwacji (nr rezerwacji, udogodnienia) itp.

2. Warunki rezerwacji i anulacji dla Gości indywidualnych.

a) Rezerwację uznaje się za gwarantowaną z chwilą dokonania przez Gościa/Firmę przedpłaty za pobyt w hotelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu lub z chwilą podania n-ru karty kredytowej, celem zagwarantowania pobytu i późniejszego obciążenia rachunku Gościa/Firmy. Rezerwacja gwarantowana zachowuje swoją ważność do końca doby hotelowej w dniu wyjazdu Gościa.
b) Rezerwację uznaje się za niegwarantowaną, w przypadku dokonania jej poprzez jeden z kanałów rezerwacji wymienionych w pkt 1 od a) do e), bez dokonania przedpłaty za dany pobyt. Rezerwacja niegwarantowana zachowuje swoją ważność do godz. 18.00 w dniu określonym w potwierdzeniu rezerwacji.
c) Do dnia określonego w potwierdzeniu rezerwacji do godz. 18:00 obowiązuje bezpłatna anulacja dla wszystkich rodzajów rezerwacji. Po upływie tego terminiu pobierana jest należność za pierwszą noc pobytu zgodnie z obowiązującym cennikiem hotelowym.
d) W razie anulacji rezerwacji w czasie trwania pobytu, hotel obciąży Gościa opłatą za cały pobyt i zarezerwowane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem hotelowym.  

3. Warunki rezerwacji i anulacji dla Gości grupowych.

a) Rezerwację uznaje się za gwarantowaną z chwilą dokonania przez Gości grupowych przedpłaty za pobyt w hotelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu lub z chwilą podania n-ru karty kredytowej, celem zagwarantowania pobytu i późniejszego obciążenia rachunku Gości grupowych. Rezerwacja gwarantowana zachowuje swoją ważność do końca doby hotelowej w dniu wyjazdu Grupy.
b) Hotel nie przyjmuje i nie potwierdza rezerwacji niegwarantowanych  dokonanych przez grupy zorganizowane.
c) Goście grupowi zobowiązani są do przesłania na konto hotelu zadatku za zamówione świadczenia w wysokości 100 % zamówionych świadczeń (noclegów/usług gastronomicznych) w terminie do 30 dni przed przyjazdem Grupy.
d) Dopuszcza się możliwość wpłaty wartości 50 % zamówionych świadczeń w terminie do 30 dni przed przyjazdem, na wniosek Gości grupowych za pisemną zgodą hotelu.
e) Pozostałą należność Goście grupowi zobowiązani są uiścić na konto Hotelu najpóźniej do 7 dni przed przyjazdem Grupy.
f) W wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się możliwość uregulowania pozostałej kwoty za zamówione świadczenia (noclegi/gastronomię) przez Gości grupowych gotówką lub kartą kredytową w dniu przyjazdu przed zakwaterowaniem w hotelu, na wniosek Grupy za pisemną zgodą hotelu,
g) W przypadku rezerwacji (zamówienia świadczeń) przez Gości grupowych w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem grupy, Goście grupowi zobowiązani są niezwłocznie do zapłaty  100 % wartości zamówionych świadczeń na konto hotelu.
h) W razie anulacji rezerwacji przez Gości grupowych w terminie 30 - 15 dni przed przyjazdem Grupy, hotel potrąci Grupie 50 % należnej kwoty za zamówione świadczenia.
i) W razie anulacji rezerwacji przez Gości grupowych w terminie 14 - 8 dni przed przyjazdem Grupy, hotel potrąci Grupie 75 % należnej kwoty za zamówione świadczenia.
J) W przypadku anulacji rezerwacji przez Gości grupowych w terminie 7 - 0 dni przed przyjazdem grupy, hotel potrąci Grupie 100 % należnej kwoty za zamówione świadczenia.

4. Uwagi i reklamacje.

Wszelkie uwagi i reklamacje związane z rezerwacjami oraz dotyczące pobytu w hotelu należy kierować w formie pisemnej do dyrekcji hotelu.

5. Ochrona danych osobowych.

Wprowadzone dane Gości/Grup zorganizowanych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub żądania ich usunięcia.

Dyrekcja Pensjonatu Żurawi Kąt